RSS Info pre klientov Info pre klientov Info pre klientov Info pre klientov Info pre klientov

Aktuálnu ponuku realít našej kancelárie nájdete na portáli AReality.sk. Službu Moja Realitka prináša AReality.sk - najväčšia ponuka nehnuteľností na Slovensku.

Info pre klientov

Informácie pre kupujúcich:

V prípade  prejavenia záujmu z Vašej strany o kúpu nehnuteľnosti je potrebné, aby ste nás oboznámili s Vašimi podmienkami kúpy. Naša spočnosť sa bude danou vecou zaoberať a rýchlo konať, vyhotovi všetky potrebné podklady k predaju nehnuteľnosti. Preto je potrebné zložiť v našej realitnej kancelárii finančnú zálohu ,,REZERVAČNÚ". Zálohu na kúpu môžete vyplatiť v hotovosti, alebo po podpísaní dokladu o zálohe aj na účet našej spoločnosti. Prečo je potrebné zložiť zálohu? Pre nás a pre predávajúceho je to jasný signál, že danú nehnuteľnosť chcete naozaj kúpiť a nebudeme ju viac ponúkať na predaj iným záujemcom. Nehnuteľnosť ostáva ,,REZERVOVANÁ" vo Váš prospech. Zaplatená záloha ,,REZERVAČNÁ" Vám bude odpočítaná z celkovej sumy. 

V prípade uzavretia Nájomnej zmluvy si uplatňujeme odmenu vo výške jedného mesačného nájmu podľa nájomnej zmluvy a to zo strany prenajímateľa (alebo Rezervačnou zálohou zo strany nájomcu )

Sprostredkovateľská provízia,,REZERVAČNÁ ZÁLOHA" zahŕňa kompletný realitný a právny servis. 

***Odmena  nezahŕňa poplatky, ktoré si účtujú orgány štátnej správy a banky (vyhotovenie znaleckého posudku, vklad záložnej zmluvy do správy katastra, poplatok za bankovú vinkuláciu, poplatok za notársku úschovu a podobne...)***

 

 

                                                                                             Iveta Gajdošíková

konateľ

tešíme sa na spoluprácu